NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

Søndag den 1. november vil  vi mindes de døde.

Navnene på dem vi har mistet i løbet af det forgangne år vil blive læst op og et lys bliver tændt for hvert navn.

Højtidelighederne vil foregå i:

Brarup kirke kl. 11

Gyldenbjerg kirke kl. 14

Vålse kirke kl. 16

Kippinge kirke kl. 19

HVOR MANGE MÅ VI VÆRE I KIRKEN?

Vi følger sundhedsstyrelsens og kirkeministeriets vejledninger som gælder indtil videre til 31. oktober 2020.

 • Når man kommer ind i våbenhuset, bedes man om at bruge håndsprit til hænderne. Graveren vil evt. stå med en flaske og tilbyde dig en portion.
 • Adgang til kirkerne er begrænset til maks 1 menneske per 4 m2, sådan at der kan holdes 2 meters afstand til andre deltagere når der synges.
 • Hvis dette maksimale antal overstiges, vil præsten annoncere, at der ikke må synges med på salmerne. I dette tilfælde uden sang, må der være et menneske per 2 m2, eller 1 meters afstand mellem deltagere.
 • Har man daglig tæt kontakt med hinanden, kan man sidde tættere sammen, dog skal afstanden til andre overholdes og det maksimale antal deltagende må ikke overstiges.
 • Se tallene for de enkelte kirker i nedenstående tabel.
 • Nogle bænke vil være spærret af.
 • Præstens og personalets anvisninger skal følges.
 • Ved indledende samtaler med præsten vedrørende dåb, vielse eller begravelseshandlinger vil man få at vide, hvor mange gæster der maksimalt er plads til for at overholde reglerne

For vores kirker betyder det følgende maks antal gæster:

Kirke

Maks antal med sang

2 meters afstand

Maks antal uden sang

1 meters afstand

Nørre Vedby

60

120

Kippinge

42

84

Vålse

45

90

Brarup

49

98

Stadager

37

74

Gyldenbjerg

32

65

Er du i tvivl, kontakt præsterne, administratoren eller kordegnen.

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG AFSLUTTET

Der blev ikke udløst afstemningsvalg. Derfor er følgende valgt til det nye menighedsråd:

Niels Larsen, Jørn Larsen, Frede Hansen, Henriette Lanter-Mortensen, Lisbeth Keis, Jette Martinsen, Ida Jørgensen

Følgende er valgt som stedfortrædere:

Jens Frederiksen, Pia Petersen, Inge Hansen, Per Andersen, Bettina Lundgaard, Pia Larsen, Kirsten Krog, Annette Rasmussen.

Det nye menighedsråd vil konstituere sig sidst i november og starter sin amtsperiode den

1. søndag i advent.

Valgudvalget

 

 

 

 

FORMIDDAGSHØJSKOLE

PROGRAM FOR EFTERÅRET

Så kommer vi til efterårets sidste foredrag. Som altid starter vi kl. 9.30 med morgensang i Vålse kirke.

Fra kl. 10.30 til ca 11.45 er der formiddagskaffe og foredrag i sognehusets konfirmandstue.

Det koster 20,- og pengene går til Menighedsplejen i Nordvestfalster Pastorat.

 

FØLGENDE KAN I GLÆDE JER TIL:

Torsdag den 19. november:

Fra Stubbekøbing til Strikkekøbing. Vivian Høxbro er international kendt strikkedesigner og strikkebog autor, som har gen-strikket gamle opskrifter og mønstre bla. Helene Strange-trøjen. Vivian Høxbro fortæller også om det nye initiativ med strikkemuseum.

 

 


Kontakt os

 • Nordvestfalster Pastorat
 • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 • Tlf:
 • Email: info@nvfp.dk
 

Sociale links