NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

JULEAFTEN I NORDVESTFALSTER PASTORAT

Menighedsrådet har i samråd med sognepræsterne besluttet, at der bliver 3 kirker, hvor menigheden må synge og 3 kirker hvor man ikke må synge med.

Der er ingen pladsreservationer eller billetter, men først-til-mølle princippet. Så kom i god tid. Når antal pladser er opnået, bliver kirkedøren lukket.

Dette betyder at der juleaften er maksimal antal pladser som følger:

Kl.11 Gyldenbjerg: 32 pladser (Der må synges med) Dette tilrettelægges som en børnevenlig gudstjeneste

Kl.13.30 Brarup: 49 pladser (Der må synges med)

Kl.15 Nr. Vedby: 60 pladser  (Der må synges med)

Kl.11 Stadager: 74 pladser (Der må i k k e synges med)

Kl.13 Kippinge: 84 pladser (Der må i k k e synges med)

Kl.15 Vålse: 90 pladser (Der må i k k e synges med)

HUSK MUNDBIND ELLER VISIR

 

 

NYT MENIGHEDSRÅD DEN 29. NOVEMBER

Det nye menighedsråd konstituerer sig onsdag den 25.11.2020:

Niels Larsen, Jørn Larsen, Frede Hansen, Henriette Lanter-Mortensen, Lisbeth Keis, Jette Martinsen, Ida Jørgensen

Følgende er valgt som stedfortrædere:

Jens Frederiksen, Pia Petersen, Inge Hansen, Per Andersen, Bettina Lundgaard, Pia Larsen, Kirsten Krog, Annette Rasmussen.

Dagsordenen

 

 

 

 

 

JULEKONCERT DEN 2. DECEMBER

Julekoncert med Det Voxne Kammerkor i Nr. Vedby


Årets julekoncert i Nr. Vedby kirke bliver med Det Voxne Kammerkor og kan høres den

2. december kl. 19


Det Voxne Kammerkor er et ambitiøst kor, der består af otte voksne sangere og deres
korleder Lena Maaløe, alle bosat på Lolland og Falster.
Lena har undervist i musik på Maribo Gymnasium i 25 år og har været, og er stadig,
korleder for flere kor på Lolland og Falster.
De 8 sangere i Det Voxne Kammerkor blev håndplukket af Lena Maaløe for 3 år siden, og
har efterhånden allerede mange koncerter på samvittigheden. Koncerttemaer som Kaj
Munk og Stemningsbilleder fra Danmark, men i særdeleshed også koncerter, der knytter
sig til årets helligdage, har koret optrådt med.
I 2021 introducerer koret koncerter med helt nye salmer. Lena er i gang med at arrangere
de nye tekster og melodier for kor.
Ved julekoncerten den 2. december præsenterer koret de bedste af de gamle og nye
julesange, nogle med klaverledsagelse, andre a cappella. Koret synger 3 Christmas Carols,
men hovedparten af sangene er på dansk, og I skal høre et par meget fine sange, som hhv
Philip Faber og Michael Bojesen har komponeret.


Velkommen i Nr. Vedby Kirke

HVOR MANGE MÅ VI VÆRE I KIRKEN?

 

Kirke

Maks antal med sang

2 meters afstand

Maks antal uden sang

1 meters afstand

Nørre Vedby

60

120

Kippinge

42

84

Vålse

45

90

Brarup

49

98

Stadager

37

74

Gyldenbjerg

32

65

SKÆRPEDE REGLER DER GÆLDER VED GUDSTJENESTER, KIRKELIGE HANDLINGER OG ARRANGEMENTER I KIRKER OG SOGNEHUSET SAMT UDENDØRS ARRANGEMENTER OG DEN DEL AF EN BEGRAVELSESHANDLING DER FOREGÅR UDENDØRS

  • I kirken og andre lokaler, som folkekirken råder over skal der holdes mindst 1 meters afstand, minimum 2 meter hvis der synges. Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke indendørs for folkekirken i lokaler, som de råder over. Det samme gælder for gudstjenester/kirkelige handlinger og indendørs arrangementer.
  • Bisættelser og begravelser: Ved den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer uanset om deltagerne står op eller sidder ned.
  • Udendørs arrangementer skal overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer.
  • Mundbind eller visir: Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet, når de deltager i gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken. Når man har sat sig ned, kan tage mundbind/visir af. Kravet omfatter derimod ikke præster og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.  
  • Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

 

 

 

 


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

  • Tlf:
  • Email: info@nvfp.dk
 

Sociale links