Kontaktoplysninger og træffetider kan findes i menuen

SOGNEPRÆSTERNE: 

Spørgsmål angående dåb, konfirmation, vielse, dødsfald, hjemmebesøg, samtaler med præsten, mv. 

Send sikker mail til Eva Heyn

Send sikker mail til Dorte Hedegaard

MENIGHEDSRÅD: 

Menighedsrådets officielle mailadresse er 9318@sogn.dk og skal bruges i forbindelse med officielle henvendelser til rådet.

ADMINISTRATION: 

Spørgsmål angående regnskab, faktura, gravstedsadministration, personaleadministration, mv. 

KORDEGN: 

Spørgsmål angående civil og kirkelig personregistrering, omsorgs- og ansvarserklæringer, attester, navngivning, navneændring, mv

Den civile personregistrering er en statslig forvaltningsopgave, som bliver udført af folkekirken, og er uden religiøst indhold. 

For borgere i Nordvestfalster Pastorat udføres al personregistrering på kirkekontoret Egensevej 3, Vålse, 4840 Nr. Alslev. 

VEDRØRENDE KØREKORTSAPP

Vi gør opmærksom på, at der på kirkekontoret i Nordvestfalster sogn ikke accepteres den nye kørekortsapp som billedlegitimation.
Derfor må vi bede dig om at bruge en anden legitimation med billede.


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 

Sociale links