Stadager, den gule kirke ligger i landskabet og vidner om at der engang lå en landsby på stedet. Den har hørt under godset Vennerslund. Gravstenen med den stolte ridder Venstermand og hans hustru, siddende på våbenhusets yderside. Kirken tager imod med sine sjove snoede lysestager og gammeldags lysekroner og en fantastisk prædikestol, hvor Jørgen Ringnis igen har været på spil. Her med en voldsom scene af Abraham, der skal ofre sin søn Isak. Altertavlen fra 1800-talllet viser korsnedtagelsen – værd at lægge mærke til, er den ene mand, der har hænderne så fulde, at han må tage munden i brug for at holde på Jesu ligklæde.

Her kan du se, hvilke præster der har været i Stadager kirke.